Kullanım Şartları & Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Total VPN arka plan görseli

İşbu Hizmet Şartları ve Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (hep birlikte “Anlaşma”), TotalVPN (“Total Security Group”, “biz” veya “bizim”) olarak faaliyet gösteren (veya ticaret yapan) Total Security Limited (10161957 sicil numarasıyla İngiltere’de kurulmuştur) ile siz (“siz,” “sizin,” “Kullanıcı” veya “Müşteri”) arasında yapılan bir anlaşmadır. İşbu Anlaşma, Total Security Group’un tüm ürünlerini ve hizmetlerini (hep birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili şartları ve koşulları belirlemektedir. Söz konusu Hizmetler kapsamında işbu Anlaşma hem (i) hizmet planınızı hem de (ii) Hizmetlerimiz ve Fiyatlar sayfasında detaylı olarak açıklandığı haliyle hizmet planınızı tamamlaması için sipariş verdiğiniz ek hizmetleri kapsamaktadır. Hizmetlerden herhangi birine erişerek, onları kullanarak, kayıt yaptırarak veya alarak, aşağıda belirtilen şartlar ve koşulların yanı sıra atıf yoluyla işbu Anlaşmaya dahil edilen Privacy Policy (“Politikalar”) şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Satın aldığınız belirli Hizmetler için ek şartlar geçerli olabilir. Bu gibi durumlarda söz konusu ek şartlar işbu Anlaşmaya ek olarak geçerli olacaktır.

İşbu Şartları ve Koşulları ve Politikalarımızı kabul etmiyor ve onaylamıyorsanız Hizmetlere erişmemeli veya onları kullanmamalısınız.

Total Security Group, geçerli kanunlardaki değişiklikleri veya gereklilikleri ya da Hizmetlerdeki değişiklikleri veya güncellemeleri yansıtmak üzere işbu Anlaşmayı zaman zaman değiştirebilir. Söz konusu değişiklik işbu Anlaşma kapsamındaki haklarınızı önemli ölçüde etkiliyorsa Total Security Group size bildirimde bulunacaktır. Değişiklikler geriye dönük şekilde uygulanmayacaktır ve yasal nedenlerden veya güvenlik nedenlerinden ötürü değişikliğin derhal yürürlüğe girmesi gerekmediği sürece değişiklikler yürürlüğe girmeden makul bir süre önce değiştirilen şartlara dair bildirimde bulunulacaktır. İşbu Anlaşmaya, Politikalarımıza veya yapılabilecek değişikliklere tabi olmayı kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmayı durdurmalısınız (bkz. İptal ve Fesih).

Birleşik Devletler’deki Kullanıcılar İçin Geçerli Kanun ve Tahkim

 1. Birleşik Devletler’deki kullanıcılar için, Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan ya da kullanımınızla bağlantılı veya ilişkili olan anlaşmazlıklar dahil olmak üzere işbu Anlaşma için Kaliforniya Eyaleti kanunları geçerli olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin yanı sıra diğer yargı bölgelerinde yürürlükte olan diğer benzer kanunlar, yönetmelikler veya tüzükler işbu Anlaşma için geçerli olmayacaktır.

 2. Tüm ücretler ve geçerli vergiler, Delaware’de kurulmuş bir limited şirket olan temsilcimiz Total Security LLC tarafından bizim adımıza işlenecektir. Bu durum Hizmetlerimiz ve Fiyatlar bölümünde açıklanan fiyatları etkilemeyecek olup ek masraflar yapmanız gerekmeyecektir.

 3. İşbu Anlaşma kapsamında ortaya çıkan ya da onunla ilgili olan bir anlaşmazlık tahkime götürülürse, işbu Anlaşma tarafından değiştirildiği haliyle Amerikan Tahkim Kurulu (“AAA”) Tüketicilerle İlgili Anlaşmazlıklar İçin Ticari Anlaşmazlık Çözüm Prosedürleri ve Ek Prosedürlerdeki ticari tahkim kuralları (hep birlikte “AAA Kuralları”) uyarınca Total Security Group tarafından seçilen tek bir hakem tarafından gerçekleştirilecek nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecek ve AAA tarafından yönetilecektir. AAA huzurundaki tahkim, toplu dava temelinde ya da diğer kişilerin adına temsil yetkisiyle sunulan talepler temelinde herhangi bir talep hakkı olmaksızın bireysel olarak gerçekleştirilecektir. İşbu tahkim maddesinin kapsamı dahil olmak üzere tüm konular hakem tarafından karara bağlanacaktır, ancak hakem işbu Anlaşmanın şartlarına tabidir. Tahkim, Total Security Group tarafından Kaliforniya’da seçilecek AAA konumunda gerçekleştirilecektir. Total Security Group, tahkim masraflarının dava masraflarına kıyasla engelleyici olacağını gösterebilmeniz halinde başvurunuzun, tahkimle bağlantılı idari ücretlerin ve hakem ücretlerinin hakem tarafından tahkimin maliyet açısından engelleyici olmasını önleyecek şekilde makul görülen kısmını karşılayacaktır. Ancak hakem, Federal Hukuk Usulü Kuralları 11(b)’de belirtilen standartlara göre ölçüldüğünde talebinizin veya istediğiniz çözümün esasının uygunsuz ya da mesnetsiz olduğunu tespit ederse tahkim masraflarının ödemesi AAA Kurallarına tabi olacaktır. Böyle bir durumda, daha önce ödenmiş ancak AAA Kuralları kapsamında sizin ödemeniz gereken tüm tutarları Total Security Group’a geri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Hakem sizin lehinize talebinizin değerine eşit veya daha yüksek bir karar alırsa Total Security Group söz konusu tahkim ile bağlantılı makul avukatlık ücretlerini ve yapılan masrafları size geri ödeyecektir.

Birleşik Devletler’in Dışındaki Kullanıcılar İçin Geçerli Kanun ve Yargı Bölgesi

 1. Birleşik Devletler’in dışındaki kullanıcılar için işbu Anlaşma ve ondan kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan sözleşme dışı yükümlülükler, yalnızca ikamet ettiğiniz ülkenin tüketici kanunlarının amir hükümlerine tabi olmak kaydıyla İngiltere ve Galler kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin yanı sıra diğer yargı bölgelerinde yürürlükte olan diğer benzer kanunlar, yönetmelikler veya tüzükler işbu Anlaşma için geçerli olmayacaktır.

 2. Siz ve Total Security Group, işbu Anlaşmadan (Hizmetleri kullanımınız dahildir) veya onun konusundan ya da yapısından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan anlaşmazlık veya taleplerin (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahildir) çözülmesinde ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul ediyorsunuz.

 3. Alternatif olarak, (Avrupa Birliği’ndeyseniz ve Birleşik Krallık anlaşmazlık tarihinde Avrupa Birliği’nin üyesi olarak kalmaya devam ederse ya da geçiş düzenlemelerine veya yeni bir ticaret anlaşmasına katılırsa) AB Komisyonu’nun Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözüm (ODR) Platformu üzerinden anlaşmazlığı kendi ülkenizin yargı bölgesindeki alternatif bir anlaşmazlık çözüm kurumuna götürebilirsiniz.

 1. Uygunluk, Kayıt ve Hesap Güvenliği

  1. Hizmetler yalnızca on sekiz (18) yaşındaki veya daha büyük (ya da 18 yaşından daha yüksekse ülkenizdeki reşit olma yaşından daha büyük) kullanıcılar için tasarlanmıştır. On sekiz (18) yaşından (ya da 18 yaşından daha yüksekse ülkenizdeki reşit olma yaşından) küçükseniz ve Hizmetleri kullanmak veya Hizmetlere erişmek için kayıt yaptırırsanız size Hizmet sunmayı kabul etmeyiz ve hesabınızı iptal edip Hizmetleri kullanmayı durdurmanız gerekir. Hizmetler için kayıt yaptırarak ve/veya Hizmetleri kullanarak, en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu (ya da 18 yaşından daha yüksekse ikamet ettiğiniz ülkedeki reşit olma yaşından büyük olduğunuzu) beyan ve garanti etmiş olursunuz.

  2. Başka bir taraf, kurum veya kuruluş adına Hizmetlere kayıt yaptırıyor ve Hizmetleri kullanıyorsanız söz konusu tarafı, kurumu veya kuruluşu işbu Anlaşmaya tabi tutma ve Hizmetler ve işbu Anlaşma ile bağlantılı eylemlerinizle ilgili olarak söz konusu taraf, kurum veya kuruluş adına hareket etme yetkiniz olduğunu garanti ve beyan etmiş olursunuz.

  3. Hizmetler için kayıt yaptırdığınızda doğru ve eksiksiz bilgiler vermeyi kabul ediyor, Hizmetleri kullandığınız süre boyunca söz konusu bilgileri doğru ve eksiksiz tutmayı kabul ediyorsunuz. Kullanıcı adınız ve parolanızın gizliliğinin korunmasıyla ilgili sorumluluk yalnızca size aittir.

 2. Yasaklı Kişiler

  Birleşik Devletler, Birleşik Krallık veya diğer hükümetler tarafından uygulanan ticari ve ekonomik yaptırımlar ve ihracat ve kontrol kanunları uyarınca belirli kurumlar ve bireylerin Hizmetleri kullanması yasaktır. Bunlar, şirketlerin ve onların bağlı şirketlerinin yaptırım uygulanan belirli ülkelerle (“Yaptırım Uygulanan Ülke”) ve belirli kişiler, kuruluşlar, kurumlar veya alan adlarıyla (“Yaptırım Uygulanan Vatandaş”) tüm veya belirli ticari faaliyetleri gerçekleştirmelerini yasaklamaktadır (bkz. örneğin “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar” listesinde adı geçen şirketler ve onların bağlı şirketleri ile ilişkili bireyler üzerindeki ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi kısıtlamaları). Total Security Group’un kendi takdiriyle belirlediği üzere Yaptırım Uygulanan Ülkede ikamet ediyorsanız veya Yaptırım Uygulanan Vatandaş olarak belirlendiyseniz ya da Yaptırım Uygulanan Vatandaşla veya Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde belirtilen bir kişiyle ilişkiliyseniz Hizmetler için tescil veya kayıt yaptırmanız, Hizmetlere abone olmanız ya da Hizmetleri kullanmanız yasaktır. Yaptırım Uygulanan Ülkeden Hizmetler için tescil yaptırmak, kayıt yaptırmak veya Hizmetleri kullanmak, işbu Anlaşmanın ciddi ihlali anlamına gelir ve verilerinizi ya da söz konusu Hizmetler için ödediğiniz (veya önceden ödediğiniz) ücretleri geri alma hakkı olmaksızın Total Security Group tarafından hesabın derhal feshedilmesi için dayanak teşkil eder.

 3. Total Security Group Lisansı ve Hizmetlerin Kullanılması

  1. Lisansın Kapsamı. Total Security Group, Hizmetleri kullanmak için gerekli olan Total Security Group yazılımlarını (“Total Security Group Yazılımları”) yalnızca ilgili ücretleri ve vergileri ödediğiniz sayıda cihaza ve hizmet planınızın süresi boyunca kurmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, başkalarına lisanslanamaz, sınırlı ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. Her abonelik size Total Security Group Yazılımlarını aynı anda tek cihazı koruyacak şekilde kurma ve kullanma hakkı verir. Bize ulaşarak lisansınızı bir cihazdan diğerine transfer edebilirsiniz. Hizmetleri birden fazla cihazda kullanmak isterseniz her bir cihaz için ayrı bir lisans edinmeli ya da ek lisans veya lisans paketi satın alarak çoklu cihaz lisansı edinmelisiniz. Bu lisans, Total Security Group Yazılımlarını yalnızca ve yalnızca Hizmetleri kullanma amacıyla kullanmanıza izin verir. Total Security Group Yazılımları ile ilgili diğer tüm haklarımız saklıdır. Total Security Group Yazılımlarını kullanma lisansınız, Anlaşmanın işbu bölümünde belirtilen kısıtlamalara tabidir. İşbu lisansın şartlarını kabul etmiyorsanız hesabınızı iptal etmeli ve Hizmetlere erişmeyi durdurmalısınız.

  2. Kullanım hakkınız üzerindeki kısıtlamalar. Kanunlar tarafından açıkça izin verilmediği sürece Total Security Group Yazılımlarına tersine mühendislik, geri derleme veya parçalara ayırma uygulayamazsınız. Total Security Group Yazılımlarını kiralayamaz, kiraya veremez, lisanslayamaz veya transfer edemez ya da üçüncü taraflar için Total Security Group Yazılımlarını barındıramazsınız. Total Security Group Yazılımları tek bir bütün ürün olarak lisanslanır ve birden fazla bilgisayarda kullanılmak üzere ayrılamaz. Total Security Group Yazılımları, Total Security Group Yazılımlarının izinsiz kopyalanmasını önlemek için kopya koruma teknolojisi içerebilir veya Total Security Group Yazılımlarının bilgisayarda kullanılabilmesi için orijinal ortamı gerektirebilir. Total Security Group Yazılımlarının izinsiz kopyalarının yapılması veya Total Security Group Yazılımlarındaki kopya koruma teknolojisine müdahale edilmesi yasalara aykırıdır.

  3. Hizmetlere erişim üzerindeki kısıtlamalar. Hizmetlere yalnızca Total Security Group tarafından sağlanan ve izin verilen arayüzler ve protokoller aracılığıyla erişebilirsiniz. Hizmetlere, lisanssız yazılım istemcileri gibi izinsiz yöntemler aracılığıyla erişmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

  4. Yeniden dağıtım. Total Security Group ile ayrı bir bayilik anlaşması ya da bu tip faaliyetleri gerçekleştirmenize açıkça izin veren başka bir anlaşma yapmadığınız sürece Hizmetleri yeniden dağıtamaz veya başkalarının Hizmetlere erişmesini veya onları kullanmasını sağlayamazsınız. Bize ulaşarak Total Security Group’tan Protectected.net Group Yazılımlarının ticari kullanımına veya bayi kullanımına ve dağıtımına sahip olmak için izin isteyebilirsiniz.

  5. Deneme lisansları. Yedi (7) günlük veya otuz (30) günlük ücretsiz deneme ya da değerlendirme lisansı talep edip aldıysanız Total Security Group işbu Anlaşma uyarınca yalnızca söz konusu deneme veya değerlendirme süresi boyunca Total Security Group Yazılımları üzerinden Hizmetleri kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez, başkalarına lisanslanamaz ve sınırlı bir lisans verir. Deneme süresi ve değerlendirme lisansı yalnızca yedi (7) günlük veya otuz (30) günlük süre boyunca tek bir cihazda Total Security Group Hizmetleri üzerinden Hizmetleri kullanımınız için geçerlidir ve cihaz başına yıllık bir deneme lisansı veya değerlendirme lisansı ile sınırlıdır. Hizmetlerin kullanımı için deneme veya değerlendirme lisansınız, Hizmetler için tam abonelik [ister yıllık ister aylık] kaydı yaptırmadığınız sürece söz konusu yedi (7) veya otuz (30) günlük deneme veya değerlendirme lisansı süresinin bitiminde veya feshinde otomatik olarak sona erecektir. Deneme veya değerlendirme lisansınızın süresini uzatmanıza olanak veren pazarlama kodlarınız varsa hesabınıza uygulanabilmeleri için söz konusu kodları ilk kayıt işleminiz sırasında girmeniz gerekmektedir. Deneme veya değerlendirme sürenizin bitiminden önce size bildirimde bulunulacak ve Hizmetler için yıllık veya aylık abonelik satın alma fırsatı verilecektir. Deneme veya değerlendirme süresinin bitiminde veya daha öncesinde onay vererek Hizmetlere abone olmadığınız sürece (deneme veya değerlendirme süresinin sonunda otomatik kayıt özelliği yoktur) isim, e-posta veya ödeme bilgileri gibi kişisel ya da kimliğinizi açığa çıkarabilecek bilgileri toplamayız.

  6. Total Security Group Yazılımları ile uyumluluk. Masrafları size ait olmak üzere, Hizmetleri kullanmak için gereken tüm bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanları, yazılımlar, internet erişimi ve iletişim ağlarının sorumluluğu size aittir. Total Security Group, Hizmetleri kullanmak veya onlara erişmek için gerekli olan bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanları, yazılımlar, internet erişimi veya iletişim ağlarında kendi kontrolü dışında gerçekleşen sorunlar nedeniyle Hizmetlerde meydana gelen gecikmeler veya sorunlardan sorumlu değildir.

  7. Total Security Group Yazılımlarının bakımı. Total Security Group, müşterilerine sunduğu Total Security Group Yazılımlarında zaman zaman iyileştirmeler, yükseltmeler, değişiklikler veya modifikasyonlar yapabilir. Lütfen Hizmetlerdeki Değişiklikler ve Güncellemeler bölümüne bakın.

  8. Teknik Destek Hizmetleri. Aşağıda paragraf (j)’de aksi belirtilmediği sürece Total Security Group Yardım Merkezimizi ziyaret edin ve çevrimiçi sohbet üzerinden Total Security Group Yazılımları için 7/24 teknik destek sağlayacaktır (“Teknik Destek Hizmetleri”). Sorunlar ya da problemleri araştırmamıza veya değerlendirmemize yardımcı olması için gerekli gördüğümüz kadar çok bilgi vermeniz istenecektir. Teknik Destek Hizmetlerimizi kullandığınızda Total Security Group’a sorununuzu veya probleminizi çözmek için eğer gerekirse hesabınıza ve cihazınıza erişim izni vermiş olursunuz. Bir sorunu veya problemi çözebilmek için Total Security Group’un lisans anahtarlarına erişmesi gerekebileceğini ve lisans anahtarlarının bize verilmesiyle ilgili sorumluluğun yalnızca size ait olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

  9. Teknik Destek Hizmetlerine uygunsuzluk. Total Security Group şu durumlarda Teknik Destek Hizmetleri sağlamayacaktır: (a) işbu Anlaşmayı ihlal etmişseniz veya (b) Teknik Destek Hizmetlerine duyduğunuz ihtiyaç (i) Total Security Group Yazılımlarını size bildirilen sistem gereksinimlerine göre kullanmamanızdan; (ii) tarafınızca veya Total Security Group’un kontrolü dışındaki üçüncü taraflarca Total Security Grup Yazılımlarının değiştirilmesinden veya değiştirilme girişiminden ya da (iii) Total Security Group tarafından tavsiye edilen veya gerekli görülen değişiklikleri yapmamanızdan veya yapmayı reddetmenizden kaynaklanıyorsa.

  10. Uzaktan erişim aracıları üzerinden uzaktan erişim hizmetlerinin kullanılabilirliği. Hizmetleri kullanımınız ve Total Security Group Yazılımlarının hayata geçirilmesiyle bağlantılı belirli durumlarda, sorununuzu veya hizmet probleminizi düzgün bir şekilde çözebilmek için belirli uzaktan erişim hizmetleri sağlayabilmek üzere Teknik Destek Hizmetlerimiz kapsamında uzaktan erişim aracılarımızla etkileşime girmenizi gerektirecek şekilde müşteri desteği veya müşteri hizmeti isteyebilirsiniz. Lütfen Uzaktan Erişim Hizmetleriyle İlgili Bilgiler ve Feragatname bölümüne bakın.

  11. Üçüncü taraf yazılım bileşenleri. Total Security Group, Avira Operations GmbH & Co. KG ile iş ortaklığı içindedir ve Sıfır gün saldırıları, gelişmiş kalıcı tehditler ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak için SAVAPI, MAVAPI, APC ve WRAPI SDK paketlerinden faydalanmaktadır. Diğer kitaplıklar arasında Community.CsharpSqlite, DotNetZip, Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification, HtmlAgilityPack, Ionic.Zip, lbt.Ortc.Api, LinqBridge, Mindscape.Raygun4Net, Newtonsoft.Json, SAVAPI, ShellBrowser, Utiliizr.WPF, Utilizr.Net3, Utilizr.VPN, Utilzr.OpenVPN, WebSocket4Net bulunmaktadır.

  12. Veri ihlali araması. Total Security Group, mevcut veya devam eden veri ihlallerini düzenli olarak aramak için bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kullanmaktadır. Üçüncü taraf sağlayıcı, kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine dayalı olarak veri ihlalleri ve diğer çevrimiçi veri ihlali olaylarıyla ilgili herkese açık bilgilerin bulunduğu özel bir veri tabanında arama yapar. Total Security Group, söz konusu arama sonuçlarının doğruluğu veya eksiksizliğinden sorumlu değildir ya da listelenen web siteleri veya markalarla bağlantılı değildir.

   Total Security Group veri ihlali sonuçlarını sağlayabilecek olsa da gösterilen verilerden sorumlu değildir ve gelecekteki veri ihlallerini önleme iddiasında bulunmaz. Hiç kimse tüm veri ihlallerini engelleyemez.

   Ayrıca, bilinen bir veri ihlalinden daha önce etkilenip etkilenmediğinize dair size bilgilendirici geri bildirim verebilmek için sizin adınıza veri ihlali araması yapma hakkımız saklıdır.

 4. Hizmetlerdeki Değişiklikler ve Güncellemeler

  1. Total Security Group, güvenlik nedenlerinden veya yasal nedenlerden ötürü gerekli görülürse, Hizmetlerin çalışabilirliğini sağlamak, teknolojideki ilerlemeleri yansıtmak veya müşterilerimize sunabildiğimiz özellikleri iyileştirmek için Hizmetleri ve Hizmetlerin niteliklerini veya özelliklerini zaman zaman değiştirebilir. İşbu belge ile, bilgisayarınıza kurduğunuz Hizmetlerde otomatik güncellemeler yapılmasına onay veriyorsunuz.

  2. Total Security Group Hizmetleri önemli ölçüde değiştirirse Hizmetleri kullanmayı durdurma ve hesabınızı iptal etme fırsatınız olması için değişiklikleri size önceden bildireceğiz. Bu durum, para iade garantinizi (detayları aşağıda açıklanmıştır) etkilemez veya kısıtlamaz; Total Security Group tarafından yapılan bir değişikliğin sonucu olsun ya da olmasın, Hizmetlerin başlamasından veya yenilenmesinden sonraki ilgili dönem içinde iptal ederseniz tam para iadesi alırsınız.

 5. Süre ve Otomatik Yenileme

  Tüm aylık abonelik planları için bkz. paragraf b. Diğer tüm hizmet planları için bkz. paragraf a.

  1. Başlangıç Süresi ve Otomatik Yenileme. Hizmetlerin başlangıç süresi: (i) hizmet planınızla ilgili olarak Hizmetleri satın aldığınız tarihte ödeme sayfasında ödeme yapmayı tercih ettiğiniz başlangıç süresi (ör. 1 ay veya 12 ay) ve (ii) tüm ek hizmetlerle ilgili olarak 12 aydır (“Başlangıç Süresi”). Hizmetler, deneme lisansları hariç olmak üzere, başlangıçta sipariş verdiğiniz süre (her biri “Yenileme Süresi”) için Yenileme Bildiriminde (aşağıda açıklanmıştır) sizin için daha ayrıntılı olarak açıklanacağı şekilde otomatik olarak yenilenecektir. Bazı durumlarda, mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek için yenileme döneminizi yıllıktan aylığa değiştirmemiz ve sizden orantılı olarak hesaplanan aylık tutarı tahsil etmemiz gerekebilir. Böyle bir durumda, yenilemenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından e-posta yoluyla bildirim alırsınız. Sürenizin yenilenmesini istemiyorsanız Başlangıç Süresinin ya da ilgili Yenileme Süresinin bitiminden önce aboneliğinizi iptal etmelisiniz, aksi takdirde paragraf 6c (Fiyatlandırma, Faturalandırma ve Ödeme) uyarınca kayıtlı kredi kartınızdan/banka kartınızdan ücret tahsil edilecektir. Başlangıç Süresi ve ilgili Yenileme Süreleri hep birlikte “Süre” olarak anılacaktır. Yenileme Bildirimleri; Fiyatlandırma, Faturalandırma ve Ödeme bölümünde açıklandığı üzere geçerli Dönemin sonunda ücret tahsil edilen kredi/banka kartınızdan ücret tahsil edilmeden otuz (30) gün öncesine kadar size iletilir. Total Security Group, hizmetin kesintiye uğramaması için 12 aylık abonelikleri yıl dönümü tarihinden 30 gün öncesine kadar önceden yenileme hakkını saklı tutar. Bu durum, Yenileme Bildiriminde belirtilir. Yenileme Bildirimi, Total Security Group hesabınızda kayıtlı e-posta adresine gönderilecek ve otomatik yenileme bildirimi kontrol panelinizde görünecektir. Kullanıcı hesabınızda Total Security Group’un sizin için elinde bulundurduğu e-posta adresi ve diğer kişisel bilgilerin daima güncel olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

  2. Aylık abonelikler. Tüm aylık abonelikler siz hesabınızı iptal edene dek her ay otomatik olarak yenilenecektir.

  3. İndirim promosyonları. Başlangıç Süreniz veya ilk aylık aboneliğiniz için indirim promosyonu alırsanız Hizmetleriniz fiyatlandırma sayfamızda listelenen güncel indirimsiz fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. Total Security Group’un paragraf 6c (Fiyatlandırma, Faturalandırma ve Ödeme) uyarınca ilgili ücreti kredi/banka kartınızdan otomatik olarak tahsil edeceğini anlıyor, kabul ediyor ve bu işleme yetki veriyorsunuz.

  4. Otomatik yenilemedeki istisnalar. Total Security Group ile aranızda anlaşmazlık varsa veya başarılı bir şekilde reddettiğimiz bir harcama itirazı talebiniz olduysa Hizmetleriniz mevcut hizmet sürenizin sonunda otomatik olarak yenilenmeyecektir. Gerçekleşen maliyetler nedeniyle, ihtilaflı ücretleri iade edemeyiz.

 6. Fiyatlandırma, Faturalandırma ve Ödeme

  1. Fiyatlandırma. Muhteşem hizmet planları ve herkesin ihtiyaçlarına uygun bir dizi ek hizmet sunuyoruz. Mevcut hizmet planlarımızın ve ek hizmetlerimizin ayrıntıları, Hizmetlerimiz ve Fiyatlar sayfasında listelenmiştir. Başlangıç Döneminiz için bir tanıtım teklifinden ya da özel promosyon teklifinden yararlandıysanız, Hizmetleriniz fiyatlandırma sayfamızda belirtilen güncel indirimsiz fiyattan otomatik olarak yenilenecektir.

  2. Faturalandırma süreci. Hizmet ücretlerimiz seçtiğiniz hizmet planına, korumak istediğiniz cihaz sayısına ve sipariş verdiğiniz ek hizmetlerin ücretlerine göre hesaplanacaktır. Total Security Group’tan satın aldığınız Hizmetler aylık olarak faturalandırılıyorsa size tüm ay için fatura kesilecektir.

  3. Ödemeler. Hizmetleri sipariş ettiğiniz tarihte fiyatlandırma sayfasında belirtilen tüm Hizmet ücretlerini seçtiğiniz hizmet planına bağlı olarak Total Security Group’a Başlangıç Süresi sırasında ya da her ay ödemeyi kabul ediyorsunuz. Başlangıç Sürenizin ya da mevcut Yenileme Sürenizin bitiminden önce, e-posta ve/veya kontrol paneliniz üzerinden gönderilen bir Yenileme Bildirimi aracılığıyla gelecek dönem için ödenecek ücretlerin tutarına dair bir bildirim alacaksınız. Süre ve Otomatik Ödeme bölümünde belirtildiği üzere, eğer aylık plana sahipseniz size Yenileme Bildirimleri gönderilmeyecektir. Başlangıç Süresi veya Yenileme Süresinin bitiminden önce Hizmetleri iptal etmediğiniz sürece, Total Security Group’un ilgili ücreti hesabınıza eklenmiş olan kredi/banka kartından (kartlarından) her ay ya da Yenileme Süresinde (hangisi geçerliyse) otomatik olarak tahsil edeceğini anlıyor, kabul ediyor ve bu işleme yetki veriyorsunuz. Tüm ücretler, yenileme tarihinde tahsil edilecektir; örneğin aylık abonelik planları için söz konusu Hizmetlerin ücreti kredi/banka kartınızdan aylık döngünüzün bitiminde alınacaktır. Total Security Group’ta kayıtlı kredi/banka kartınızın süresi dolmuşsa ya da kartınız otomatik yenilemelere izin vermiyorsa Hizmetleri yenilemek için Total Security Group’a ulaşmalısınız. Hizmetlerinizi yıl dönümü tarihinde yenilemezseniz erişiminiz feshedilecektir. Verileriniz silinme sırasına alındıktan sonra Total Security Group tarafından geri alınamaz. Total Security Group’taki kredi/banka kartı faturalandırma bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca belirli ön ödeme yöntemlerini de kabul etmekteyiz.

  4. Para birimi. Total Security Group, Hizmetlerin ödemelerini bir dizi farklı para biriminde yapma imkanı sunmaktadır. Yerel para biriminiz hesabınız tarafından desteklenmiyorsa Hizmetler için ödenecek tutar Hizmetlerin satın alındığı ya da ücretin tahsil edildiği tarihte geçerli olan döviz kuru kullanılarak dönüştürülecektir. İşbu Anlaşmanın şartları uyarınca size ücret iadesi yapılması gerekmesi durumunda söz konusu ücret iadesi iadenin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru kullanılarak dönüştürülecektir. Total Security Group, döviz kurundaki herhangi bir değişiklik sonucunda söz konusu tutarlarda meydana gelen farklar veya eksikliklerden sorumlu değildir.

  5. KDV. KDV (Katma Değer Vergisi), Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin topraklarında bulunan tüketiciler için uygulanan bir vergidir. Total Security Group sitesinde gösterilen tüm GBP ve Euro fiyatlara KDV dahildir.

  6. Faturalandırma sorunları ve destek. Faturalandırma sorunlarını veya farklılıklarını fark ettiğiniz andan itibaren en kısa süre içinde bize bildirmelisiniz. Faturalandırmayla ilgili sorularınızda size yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Faturalandırmayla ilgili sorularınız için lütfen 7/24 faaliyet gösteren faturalandırma destek merkezimize ulaşın. Özellikle herhangi bir harcama itirazında bulunmadan önce lütfen Total Security Group’a ulaşın.

 7. İptal, Fesih ve Para İadesi

  1. Terim süresince herhangi bir Hizmeti istediğiniz zaman iptal etmeyi seçebilirsiniz, bu da Hizmetlerde veya bu Anlaşmada bir değişiklik olduğunda geçerlidir. Faturalama tercihlerinizi Denetim Paneli ndeki 'Hizmetlerim' seçeneği üzerinden yönetebilirsiniz. Alternatif olarak, yardıma ihtiyacınız varsa Yardım Merkezi 'mız üzerinden talebinizi iletebilir veya (001) 833 201 8681 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

   1. Aboneliğinizi derhal sonlandırmayı ya da abonelik sürenizin sonunda aboneliğinizi yenilememeyi tercih edebilirsiniz.

   2. Total Security tarafından sağlanan bir veya daha fazla hizmeti iptal etmeyi tercih ederseniz, her ek aboneliğin faturalandırma amaçları için ayrı bir varlık olarak ele alındığını lütfen unutmayın. Bir hizmetin iptal edilmesi durumunda, kalan abonelikler aktif olarak kalacak ve ayrı ayrı yönetilmelidir.

   3. Abonelik süreniz sırasında aboneliğinizi sonlandırırsanız Hizmetler için tam ödeme yapmış olmanız kaydıyla ve iptal haklarımız dahil olmak üzere her zaman işbu Şartlara ve Koşullara tabi olmak kaydıyla sürenizin geri kalanı boyunca Hizmetlere erişmeye devam edebilirsiniz.

    12 aylık planınız varsa otuz (30) gün ve aylık planınız varsa 14 gün içinde herhangi bir nedenden ötürü Hizmetleri iptal edebilirsiniz [antivirüs korumamız].

    Ek hizmetler satın aldığınız durumlarda her bir ek hizmet size yalnızca kayıt veya yenileme yaptırdığınız tarihten sonraki on dört (14) gün içinde iptal etme hakkı verir. Söz konusu ek hizmetler şunları kapsamakta ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır: Güvenli Gezinme, Sınırsız Cihaz, Aile Koruması, Ev Koruması, Ek Cihaz, Adblock Pro, Parola Kasası, Gelişmiş Bulut Tarama, Kimlik Koruması, Akıllı Telefon Optimizasyonu, Antivirüs e-Kitabı, Öncelikli Destek, Akıllı Telefon Koruması

    Hizmetlerinizi ve ek hizmetlerinizi kayıt yaptırdıktan veya yeniledikten sonra otuz (30) veya on dört (14) gün içinde hesabınızı iptal etmeyi seçerseniz, anlaşılan iptal süresi içinde yapılan ödemelerin talep edilmesi üzerine tam bir geri ödeme alırsınız.

    Ön ödeme yöntemi veya hediye kartı kullanılarak ödeme yapılan tüm Hizmetlerde Hizmetler için kayıt veya yenileme yaptırdıktan sonraki on dört (14) gün içinde aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

   4. Hak sahipliğinizi kontrol etmek ve bir geri ödeme talep etmek için lütfen fatura departmanımızla iletişime geçin Yardım Merkezi 'mizi ziyaret edin.

   5. Para İade Garantisi kapsamındaki para iadeleri, yerel kanunlar tarafından gerekli görülmediği sürece yalnızca işbu bölümün şartları ve koşullarına uymanız halinde ve her açıdan onlara tabi olacak şekilde tahakkuk edecek ve ödenecektir.

  2. Total Security Group tarafından fesih. Total Security Group, (i) işbu Anlaşmanın Total Security Group Lisansı ve Hizmetlerin Kullanımı, Yasaklı Kişiler ve Fikri Mülkiyet bölümlerini ihlal ettiğinize ya da işbu Anlaşmanın ya da Politikalarımızın diğer herhangi bir bölümünü ciddi şekilde ihlal ettiğinize inanırsa ya da (ii) Hizmetleri kullanmaya devam etmenizin sunucularımıza veya ağlarımıza zarar verebileceğine, onları devre dışı bırakabileceğine ya da bozabileceğine veya Total Security Group’un itibarını zedeleyebileceğine ya da azaltabileceğine inanırsa Hizmetleri kullanımınızı veya onlara erişiminizi askıya alabilir ya da feshedebilir. Bu tip bir fesih derhal yürürlüğe girecek olup önceden bildirimde bulunulmayacaktır. Total Security işbu paragraf b uyarınca hesabınızı feshederse ödenmiş tutarların iade edilmesine hak kazanamazsınız.

  3. İptal veya feshin etkileri. Hemen aşağıdaki paragrafa tabi olmak kaydıyla, iptal veya fesih durumunda: (i) Hizmetlerin tüm kullanımlarını derhal durduracaksınız ve (ii) uygulamalarımızdan herhangi birine artık erişiminiz olmayacaktır.

   Mevcut süreniz içinde aboneliğinizi iptal etmeyi veya feshetmeyi tercih ederseniz her zaman işbu Şartlara ve Koşullara tabi olmak kaydıyla mevcut sürenizin geri kalan bölümü için Hizmetlere erişiminiz olacaktır.

 8. Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

  1. Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması. Total Security Group, kişisel bilgilerinizi atıf yoluyla bu belgeye dahil edilen Gizlilik Politikamızın şartları uyarınca toplayacak, kullanacak ve transfer edecektir.

 9. Uzaktan Erişim Hizmetleriyle (“RAS”) İlgili Bilgiler ve Feragatname.

  1. RAS ile İlgili Bilgiler ve Hususlar. RAS’ın gerekli olması, Teknik Destek Hizmetlerimiz kapsamında talep edilmesi veya önerilmesi durumunda, RAS’ımızın kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki konuları ve hususları göz önünde bulundurmalısınız:

   1. Uzaktan erişim aracılarımız (“RAA’lar”), RAA’ya erişim verdiğiniz tarihte cihazınızda bulunabilecek özel ve gizli bilgilerinize erişebilecek ve onları görüntüleyebilecek bir pozisyonda olacaklardır.

   2. RAA’lar, lisanslı cihazınız ve bağlı (RAA’lar tarafından uzaktan erişildiğinde bağlı olan) ortam depolama kapasitesinde bulunan verileri silebilecek ve düzenleyebileceklerdir.

   3. Belirli durumlarda, RAS’ın sağlanmasıyla bağlantılı olarak RAA tarafından gerçekleştirilen işlem(ler) cihazınızdaki verilerin kaybedilmesine veya bozulmasına ya da cihazdaki bir işevin kaybedilmesine neden olabilir.

   4. RAS’ı sağlayabilmek için RAA’nın gereken teknik desteği vermek üzere cihazınıza bilgi yüklemesi veya cihazınızdan bilgi indirmesi (ör. kayıt dosyalarını veya ilgili yardımcı programları indirmek) gerekebilir.

  2. RAS’ın İstenmesi veya Kullanılmasıyla İlgili Müşteri Sorumlulukları.

   1. RAS siparişi vermeden, önerilen veya gerekli dosyaları kurmadan, RAS talebinde bulunduğunuzda, aldığınızda ve RAA’ya erişim verdiğinizde cihazınızda ve depolama ortamınızda bulunan tüm bilgilerin, verilerin, metinlerin, dosyaların, fotoğrafların veya diğer materyallerin (ör. yazılımlar) korunması ve yedeklenmesi yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

   2. RAS oturumu başlamadan önce gizli veya kişisel dosyaların kapatıldığından ve özel veya gizli olarak etiketlendiğinden emin olmalısınız.

   3. Aşağıdaki feragatnamenin şartlarına tabi olmak için gereken veya uygun niteliklere ve yetkiye sahip olduğunuzdan (özellikle bir kurum adına yetki veriyorsanız) ve RAA tarafından sağlanan tüm RAS’ın verilmesi ve alınmasıyla bağlantılı olarak cihazınız ve depolama ortamınız için tüm yetkiye ve sorumluluğa sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

   4. RAA tarafından sağlanan RAS sırasında RAA’nın talimatlarını izlemek ya da önerilerini uygulamak (ör. erişim için parolaları girmek, daha fazla bilgi vermek) için daima aktif bir şekilde hazır bulunmalısınız.

  3. Müşterinin RAS Kullanımıyla İlgili Feragatnameler ve Açıklamalar. RAS tüm riskler size ait olacak şekilde sağlanır ve RAS nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlar için sorumluluğu kabul etmiş olursunuz. Yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak:

   1. RAS talep ettiğinizde bir RAA’nın cihazınıza yazılım indirebileceğini ve yazılımı kullanabileceğini; cihazınızdan sistem verilerini alabileceğini; cihazınızın uzaktan erişim kontrolünü alabileceğini (onayınız üzerine) ve sorunları gidermek ve gereken RAS’ı sağlamak üzere makul sınırlar dahilinde cihazınıza diğer yollarla erişebileceğini ve onu değiştirebileceğini anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

   2. RAS’ı kullandığınızda, eğer düzgün bir şekilde kapatılmamış veya güvenceye alınmamışlarsa bir RAA’nın (gereken veya gerekli görülen RAS’ı gerçekleştirirken ya da verirken) cihazınızdaki özel ve gizli dosyalara, bilgilere ve/veya materyallere maruz kalabileceğini ve onları görüntüleyebileceğini anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

   3. RAS gerçekleştirilirken cihazınızda veya depolama ortamınızda bulunabilecek hiçbir veri (dosyalar veya yazılımlar dahildir) için sorumluluk kabul etmiyoruz. İhmal, kaza veya diğer nedenlerin sonucu olarak verilerin (dosyalar veya yazılımlar dahildir) kaybedilmesinden veya bozulmasından sorumlu tutulamayız. RAS’ı gerçekleştirmek için makul sınırlar dahilinde gerekli görülüyorsa virüsleri, kötü amaçlı yazılımları, bulaşmaları, Truva atlarını, otomatik programları, solucanları veya bozulmuş verileri/dosyaları/yazılımları kaldırmak ve cihazı tekrar işlevsel hale getirmek üzere bazı dosyalar veya yazılımlar ya da tüm dosyalar veya yazılımlar silinebilir.

   4. Ticari elverişlilik beyanları, garantileri ve koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya işlem ya da gerçekleştirme sırasında ortaya çıkan garantiler dahil olmak üzere, talep ettiğiniz RAS ile ilgili doğrudan veya zımni tüm beyanlar, garantiler ve koşulları reddetmekteyiz. RAS’ın “olduğu gibi” “olduğu yerde” alındığını ve verildiğini kabul ediyorsunuz.

   5. RAS’ın verilmesinden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan, sözleşmenin gerçekleştirilmesi ya da hatalı eylem sırasında kullanımın, verilerin/dosyaların veya kârın kaybedilmesiyle bağlantılı veya bunlardan doğan özel, dolaylı veya bağlantılı zararlardan sorumlu olmayacağız.

 10. Fikri Mülkiyet

  Tüm ticari markalar, hizmet markaları veya Hizmetler tarafından kullanılan diğer benzer unsurlar, TotalVPN olarak ticaret yapan Total Security Group dahil olmak üzere ancak onunla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Hizmetlerle bağlantılı tüm fikri mülkiyet haklarının sahipliği, TotalVPN olarak ticaret yapan Total Security Group ve onun lisans verenlerinde kalacaktır. Total Security Group’un veya onun lisans verenlerinin fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atacak, kısıtlayacak veya onlara diğer yollarla müdahale edecek hiçbir eylemde bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

 11. Sınırlı Garanti

  İŞBU ANLAŞMADA AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR HARİCİNDE VE GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, TOTAL SECURITY GROUP VE İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU BELGE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLERLE BAĞLANTILI HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.

 12. Feragatname ve TAZMİNAT

  1. Hizmetler üzerinden elde edilen bilgiler ve içerikler dahil olmak üzere Hizmetlerin kullanımıyla ilgili risklerin size ait olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Ayrıca, Total Security Group’un, Total Security Group tarafından kontrol edilen ekipmanlar dışında ağ merkezlerinden ve bulunma noktalarından ya da internetten geçen bilgilerin içerikleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini de kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

  2. (i) Total Security Group’u, yetkililerimizi, direktörlerimizi, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, lisans verenlerimizi, tedarikçilerimizi ve (ii) bize bilgi veya hizmet sağlayan üçüncü tarafları, onların ilgili yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, alt yüklenicilerini, iştiraklerini ve yüklenicilerini (“Tazminat Lehtarları”), işbu Anlaşma ve Politikalarımız dahil olmak üzere işbu Şartlar ve Koşulların ihlalinden ya da geçerli kanunlar, kurallar veya düzenlemeleri ihlal etmenizden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere tüm kayıplar, masraflar, zararlar ve maliyetlere karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul ediyorsunuz. Herhangi bir Tazminat Lehtarı, sizin tarafınızdan tazmin edilme hakkına sahip olduğu bir talebe tabi olduğunda, masrafları size ait olmak üzere söz konusu taleple ilgili münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkına sahip olacaktır ve söz konusu Tazminat Lehtarının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir talebi çözüme bağlayamazsınız.

 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. TOTAL SECURITY GROUP’UN SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU (A) GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA SÖZ KONUSU SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILAMADIĞI YA DA HARİÇ TUTULAMADIĞI DURUMLARDA VE ÖLÇÜDE VE (B) AVRUPA’DAKİ TÜM ŞİRKET DIŞI TÜKETİCİLER İÇİN KAYBIN TOTAL SECURITY GROUP’UN MAKUL BECERİ VE ÖZENİ KULLANARAK HİZMETLERİ SAĞLAMAYI BAŞARAMAMASINDAN KAYNAKLANDIĞI DURUMLARDA VE ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILMAZ YA DA HARİÇ TUTULMAZ. DİĞER TÜM DURUMLARDA, TOTAL SECURITY GROUP VEYA ONUN YETKİLİLERİ, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, (I) HİZMETLERDEKİ KESİNTİLERDEN VEYA HİZMETLERİN KULLANILAMAMASINDAN; (II) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA VERİLEN HİZMETLERE YA DA BU TİP HİZMETLER ÜZERİNDEN BULAŞAN HATALARDAN, VİRÜSLERDEN, TRUVA ATLARINDAN VEYA BENZER PROGRAMLARDAN; (III) HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ HATALARDAN VEYA EKSİKLİKLERDEN YA DA HİZMETLER ÜZERİNDEN YAYIMLANAN, İLETİLEN VEYA YEDEKLENEN, SAKLANAN YA DA SUNULAN İÇERİKLERİ KULLANMANIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KAYIPLARDAN VEYA ZARARLARDAN VE/VEYA (IV) İŞBU ANLAŞMA VEYA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ UYARINCA BİLGİLERİN AÇIKLANMASINDAN KAYNAKLANAN KÂR KAYIPLARI, ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ADLİ YA DA BAĞLANTILI ZARARLAR İÇİN SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR VE TOTAL SECURITY GROUP’UN SİZE VEYA SİZİN ÜZERİNİZDEN TALEPTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLULUĞU, NEDENİ NE OLURSA OLSUN VE İŞLEM TÜRÜNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, (EĞER VARSA) TALEPTEN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENMİŞ OLAN ÜCRETLERİN TUTARIYLA (YA DA 12 AYDAN UZUN BAŞLANGIÇ SÜRESİ VEYA YENİLEME SÜRESİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA İLGİLİ BAŞLANGIÇ SÜRESİ VEYA YENİLEME SÜRESİ İÇİN ÖDENMİŞ TUTARLARLA) SINIRLI OLACAKTIR.

  2. Total Security Group, Paragraf 3f (Total Security Group Yazılımları ile uyumluluk) bölümünde açıklanan gerekliliklere uymamanız nedeniyle Hizmetlerde gerçekleşen gecikmeler veya arızalardan sorumlu olmayacaktır.

  3. Bu paragrafın şartları, işbu Anlaşmanın herhangi bir şekilde sonlandırılmasından sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 14. Total Security Group Tarafından Devir ve Atama

  Total Security Group, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, işbu Anlaşma kapsamındaki haklarının tamamını veya bir bölümünü devredebilir ya da atayabilir ve işbu Anlaşma kapsamındaki görevleri ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir bölümünü yenileyebilir ya da devredebilir. Total Security Group, buradaki görevlerinin gerçekleştirilmesi ve buradaki haklarının kullanılması için sizin onayınız olmadan alt yükleniciler veya temsilciler görevlendirebilir. İşbu paragraf 14 kapsamındaki herhangi bir devir veya atama işlemini kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmayı durdurmalı ve hesabınızı iptal etmelisiniz.

 15. Sizin Tarafınızdan Devir ve Atama

  İşbu Anlaşma kapsamındaki haklarınızı ancak haklarınızı aktarmak istediğiniz kişi makul kredi kontrolünden geçtikten ve Total Security Group kayıt sürecini tamamladıktan sonra atayabilir veya bırakabilirsiniz. Haklarınızı üçüncü bir tarafa devretmek isterseniz lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin.

 16. Bildirimler

  Hizmetleriniz ve işbu Anlaşmanın şartlarıyla ilgili bildirimler, Total Security Group hesabınız için kaydettirdiğiniz e-posta adresi ya da kontrol paneliniz üzerinden size iletilecektir. Total Security Group’un sizin için elinde bulundurduğu iletişim bilgilerinin daima güncel olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

 17. Anlaşmanın Bütünlüğü

  İşbu Anlaşma (Total Security Group tarafından zaman zaman yapılabilecek atıflar ve değişikliklerle dahil edilen maddeler dahil olmak üzere) Hizmetlerle ilgili olarak siz ve Total Security Group arasındaki yegane anlaşmayı oluşturmakta ve buradaki konularla ilgili olarak siz ve Total Security Group arasında yapılmış önceki tüm anlaşmaların yerini almaktadır. Hizmetler geliştirildikçe Total Security Group tarafından sunulan ürünler veya hizmetler, aksi açıkça belirtilmediği sürece işbu Anlaşma kapsamında değerlendirilecektir. İşbu Anlaşma ve diğer herhangi bir belge arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Anlaşmada belirtilen şartlar geçerli olacaktır. Tekil veya çoğul atıflar ve erkeklere özgü, kadınlara özgü veya cinsiyetsiz atıflar, cümlenin bağlamına göre birbirlerinin yerine geçebilecek şekilde kullanılmıştır.

 18. Bölünebilirlik

  İşbu Anlaşma, geçerli kanunlar tarafından izin verilen ölçüde uygulanacaktır. Herhangi bir nedenden ötürü işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçerli kanunlar kapsamında geçersiz ya da uygulanamaz olduğu belirlenirse (i) söz konusu hüküm onu geçerli, uygulanabilir ve ilgili hükmün orijinal amacıyla uyumlu hale getirecek şekilde yorumlanacak, değerlendirilecek veya değiştirilecektir ve (ii) söz konusu geçersiz veya uygulanamaz olma durumu işbu Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve diğer hükümler tamamen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 19. Feragat Etmeme

  Total Security Group, işbu Anlaşmayı yürürlüğe koymak için tüm yasal adımları atma hakkını saklı tutar. Total Security Group’un işbu belge kapsamındaki herhangi bir hakkı veya çözüm yolunu kullanmaması, söz konusu hükümden ya da Total Security Group’un gelecekte söz konusu hakkı veya çözüm yolunu kullanma hakkından feragat ettiği ya da feragat edeceği olarak yorumlanmayacaktır. İşbu Anlaşmanın veya Total Security Group ile yapılan diğer anlaşmaların hükümlerinden feragat edilmemesi, her iki tarafça yazılı olarak açıkça ifade edilmediği ve imzalanmadığı sürece geçerli olacaktır.

 20. Üçüncü Tarafların Hakları

  İşbu Anlaşma, 1999 tarihli Sözleşme (Üçüncü Tarafların Hakları) Kanunu veya işbu Anlaşmanın şartlarını yürürlüğe koyan eşdeğer yerel mevzuatlar kapsamında herhangi bir hak doğurmamaktadır.

 21. Total Security Group’un İletişim Bilgileri

  Sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin adresine e-posta gönderin ya da şu adrese posta gönderin:

  • Total Security Limited trading as Protected (TotalVPN),
  • 16-18 Barnes Wallis Road,
  • Segensworth,
  • Fareham,
  • Hampshire,
  • PO15 5TT,
  • Birleşik Krallık

  • Birleşik Devletler - (833) 779-1020
  • Birleşik Krallık - 44 8081965420
  • Avustralya - 61 1800531639
  • Uluslararası - (001) 833 779 1020

  Total Security Limited trading as TotalVPN. Şirket Numarası 10161957