Prismatris prenumerationer

Total VPN bakgrundsbild

Nedanstående priser för förnyelse gäller från det angivna datumet.

Om du köpte en tilläggstjänst i samband med att du tecknade din huvudprenumeration på Total VPN kommer du att få upp till två månaders kostnadsfri förlängning av denna tjänst, beroende på vilket datum som din prenumeration förnyas.

Observera att det kommer att ändra förnyelsedatumet för din tilläggstjänst och det kommer att debiteras separat.

Alla tjänster från Total VPN drar nytta av vår tjänst för kontinuerligt skydd för att undvika glapp i ditt skydd. Vid förnyelse kommer alla tjänster att debiteras det då gällande, icke rabatterade normalpriset. Mer information finns i våra Användningsvillkor.

Om du vill hantera dina betalningsinställningar kan du göra det i betalningsdelen i ditt konto, eller genom att kontakta oss.

USD
GBP
EUR
CAD
AUD
Produkt Enhet Typ Månadspris Årspris
Månad 1-12 Månad 13+ Första förnyelse 2nd Renewal
Ultimate VPN 3 Abonnemang $9.95 $14.99 $119 $159
Obegränsat enheter Obegränsat Tilläggstjänst - - $99 $99
Advanced Scanning N/A Tilläggstjänst - - $45 $45
Lösenordsvalv N/A Tilläggstjänst - - $40 $40
Familjeskydd 5 Tilläggstjänst - - $69 $69
Smartphone-skydd 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Skydd i hemmet 3 Tilläggstjänst - - $49 $49
Ytterligare enhet 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Identitetsskydd 1 Tilläggstjänst - - $99 $99
Total Adblock Obegränsat Tilläggstjänst - - $59 $59

Förnyelsepriser för prenumeration den:

Produkt Enhet Typ Månadspris Årspris
Månad 1-12 Månad 13+ Första förnyelse 2nd Renewal
Ultimate VPN 3 Abonnemang £9.95 £14.99 £119 £149
Obegränsat enheter Obegränsat Tilläggstjänst - - £99 £99
Advanced Scanning N/A Tilläggstjänst - - £45 £45
Lösenordsvalv N/A Tilläggstjänst - - £40 £40
Familjeskydd 5 Tilläggstjänst - - £69 £69
Smartphone-skydd 1 Tilläggstjänst - - £40 £40
Skydd i hemmet 3 Tilläggstjänst - - £49 £49
Ytterligare enhet 1 Tilläggstjänst - - £40 £40
Total Adblock Obegränsat Tilläggstjänst - - £59 £59

Förnyelsepriser för prenumeration den:

Produkt Enhet Typ Månadspris Årspris
Månad 1-12 Månad 13+ Första förnyelse 2nd Renewal
Ultimate VPN 3 Abonnemang 9.95 15 119 165
Obegränsat enheter Obegränsat Tilläggstjänst - - 99 99
Advanced Scanning N/A Tilläggstjänst - - 45 45
Lösenordsvalv N/A Tilläggstjänst - - 20 20
Familjeskydd 5 Tilläggstjänst - - 69 69
Smartphone-skydd 1 Tilläggstjänst - - 20 20
Skydd i hemmet 3 Tilläggstjänst - - 45 45
Ytterligare enhet 1 Tilläggstjänst - - 35 35
Total Adblock Obegränsat Tilläggstjänst - - 55 55

Förnyelsepriser för prenumeration den:

Produkt Enhet Typ Månadspris Årspris
Månad 1-12 Månad 13+ Första förnyelse 2nd Renewal
Ultimate VPN 3 Abonnemang $9.95 $14.99 $119 $169
Obegränsat enheter Obegränsat Tilläggstjänst - - $99 $99
Advanced Scanning N/A Tilläggstjänst - - $45 $45
Lösenordsvalv N/A Tilläggstjänst - - $40 $40
Familjeskydd 5 Tilläggstjänst - - $69 $69
Smartphone-skydd 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Skydd i hemmet 3 Tilläggstjänst - - $49 $49
Ytterligare enhet 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Total Adblock Obegränsat Tilläggstjänst - - $59 $59

Förnyelsepriser för prenumeration den:

Produkt Enhet Typ Månadspris Årspris
Månad 1-12 Månad 13+ Första förnyelse 2nd Renewal
Ultimate VPN 3 Abonnemang $9.95 $14.99 $119 $179
Obegränsat enheter Obegränsat Tilläggstjänst - - $99 $99
Advanced Scanning N/A Tilläggstjänst - - $45 $45
Lösenordsvalv N/A Tilläggstjänst - - $40 $40
Familjeskydd 5 Tilläggstjänst - - $69 $69
Smartphone-skydd 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Skydd i hemmet 3 Tilläggstjänst - - $49 $49
Ytterligare enhet 1 Tilläggstjänst - - $40 $40
Total Adblock Obegränsat Tilläggstjänst - - $59 $59

Förnyelsepriser för prenumeration den:

Hem